fbpx

Naszym celem, jako przedsiębiorców i managerów, jest przede wszystkim budowanie wartości naszych przedsiębiorstw. Chcemy to robić mądrze, czyli efektywnie i z poszanowaniem interesów otoczenia w którym funkcjonujemy – lokalnych społeczności, środowiska oraz oczywiście naszych pracowników. Takie zrównoważone podejście daje nam nie tylko poczucie współodpowiedzialności za to otoczenie, ale – jak wskazują liczne badania – pozytywnie wpływa na sam biznes.

Jako przedsiębiorcy gotowi byliśmy do zmagania się z rynkiem, konkurencją, szukaliśmy metod najskuteczniejszego spełnienia oczekiwań naszych klientów. Od wielu miesięcy musimy jednak stawiać czoła czemuś jeszcze, co uderza w naszych pracowników, klientów i całe nasze otoczenie społeczne – wirusowi SARS-CoV-2 oraz chorobie jaką wywołuje, czyli COVID-19. W tej konfrontacji z niewidzialnym zagrożeniem, jak nigdy dotąd potrzebna jest nasza solidarność i odpowiedzialność. Nasza Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Wiemy, że bez pracy jaką dajemy, bez produktów jakie wytwarzamy i usług jakie świadczymy nie jest możliwe funkcjonowanie społeczeństwa. Dzięki szczepionce widzimy światełko w tunelu. Daje nam ona szansę na powrót do normalności. Zanim jednak wszyscy zostaniemy zaszczepieni, musimy stosować te metody prewencyjne, które mamy w zasięgu. A więc Dystans, Dezynfekcja i Maseczki (DDM).

stop2covid to pomysł na wspólny, otwarty dla każdego przedsiębiorcy projekt o charakterze CSR, którego głównym celem jest propagowanie dystansu społecznego oraz pozostałych metod walki z pandemią. Jeśli będziemy przestrzegać zasady DDM, wzajemnie się wspierać, oddawać osocze dla chorych i szczepić się, nadal będziemy mogli cieszyć się zdrowiem i życiem.

Utrzymywanie dystansu jest wymogiem formalnym, ale my znacznie lepiej czujemy się wiedząc, że to jest nasza własna decyzja. Szanujemy zdrowie swoje i osób wokół. Tak po prostu trzeba, tak nakazuje zwyczajna ludzka przyzwoitość. Dlatego propagujemy dobrowolne noszenie opasek w kolorach odpowiadających naszej skłonności do kontaktu z innymi osobami. Nagradzamy zieloną opaską pomoc, jaką niosą chorym dawcy osocza i odpowiedzialną postawę szczepiących się. Opaski są oferowane w pakietach ze środkami ochrony osobistej, które mogą być dobrowolnie wykorzystane na potrzeby pracowników lub klientów oraz lokalnych instytucji i społeczności (w szczególności szpitali i innych ośrodków ochrony zdrowia, a także szkół, przedszkoli, domów opieki dla osób starszych, noclegowni czy instytucji kultury).

Wierzymy, że stosując zasadę DDM oraz promując solidarność społeczną przyczyniamy się do szybszego powrotu do normalności. Nasze zaangażowanie i przekonanie o słuszności promowanych postaw powoduje, że prowadzimy nasz projekt nie ze strachem w oczach, ale z uśmiechem na ustach (nawet jeśli zakrytych maseczką).

© stop2covid.org 2020